Asset 14

    Vincent Cardinaal (1982) is schrijver. Hij is vast verbonden aan Humo, Nieuwe Revu en NRC Handelsblad.