Bereken de nieuwe prijs van je concertkaartjes op onze BTW-meter en lees een betoog voor het belang kunst." /> Bereken de nieuwe prijs van je concertkaartjes op onze BTW-meter en lees een betoog voor het belang kunst." />
Asset 14

De waarde van kunst

Donderdag 18 november stemt de Tweede Kamer over de verhoging van het BTW-tarief voor podiumkunsten. Deze maatregel leverde nogal wat controverse op. Welnu, hieronder kunt u zelf bekijken wat voor gevolgen dit gaat hebben voor u en uw portemonnee. Hardhoofd maakte een BTW-meter voor de nieuwe tax en redacteur Rutger Lemm haalt de filosoof Richard Rorty aan om de waarde van kunst te beargumenteren.

Als het nu euro kost...

...dan kost het straks ... euro.

Dat is ... meer.

-De organisatie van Lowlands maakte een opvallend fel politiek statement door aan te kondigen dat de kaartjes voor het festival in het geval van een verhoging nog dit jaar in de verkoop gaan. Ze maakten echter een kleine rekenfout: de BTW gaat van 6% naar 19%, maar dit betekent geen prijsstijging van 13%. Het is 11,8% om precies te zijn. (Design: Tijmen Brommet)-

------
Na een slepende formatie van 127 dagen werd dan eindelijk Kabinet Rutte gepresenteerd. Het daarmee gepaard gaande regeerakkoord kende opvallende besluiten op het gebied van immigratie, veiligheid en milieu. Maar de grootste controverse werd veroorzaakt door het voornemen om 200 miljoen op kunst en cultuur te bezuinigen. De PVV’er Sietse Fritsma vatte het standpunt van zijn partij goed samen tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad. „Waarom moet Jan Modaal betalen voor een elitegezelschap dat een tromboneclubje bezoekt?” zei hij over het Residentieorkest. De cultuurwethouders van negen grote steden reageerden met een brief waarin ze waarschuwden dat de maatregelen ‘onherstelbare schade’ zullen opleveren. Tweeduizend mensen protesteerden op het Malieveld en aanstaande zaterdag zal in heel het land de actie “Nederland schreeuwt om cultuur” plaatsvinden, dat al aangekondigd werd met een filmpje waarin allerlei prominenten krijsen om een herwaardering voor kunst.

Het lijkt bij deze kwestie niet zozeer te gaan over de vraag of kunst (deels) door de overheid gefinancierd moet worden of dat deze sector zelfbedruipend zou moeten zijn. Kunstenaars discussiëren onderling al jaren over de spanning tussen kunst en commercie, of goede kunst ook per se geld moet opleveren en wat de rol van subsidies daarin zou moeten zijn. Dat is bij deze protesten niet het belangrijkste punt. De ‘schreeuwen om cultuur’ geven aan dat de kunstenaars en betrokkenen gefrustreerd zijn door het gebrek aan respect voor deze maatschappelijke sector, waarvan de voorgenomen bezuinigingen slechts een symptoom zijn. De protesten zijn gericht tegen een algemeen sentiment, ingezet door de PVV en de notie van ‘linkse hobby’s’, waarbij de waarde van kunst voor de samenleving in zijn algemeenheid in twijfel getrokken wordt. De opmerking van Fritsma is hier de perfecte illustratie van: het hoogdrempelige imago van de kunstsector maakt dat haar bestaansrecht openlijk ter discussie gesteld wordt. Deze ‘kunsthaat’ is wat de verontwaardiging oproept, niet zozeer de bezuinigingen. Kunstenaars worden gewantrouwd en als ‘elitair’ bestempeld. “Maar kunst is immens belangrijk!” roepen de tegenstanders al wekenlang.

Het probleem is dat er bij dit soort gevoelskwesties weinig goede argumenten gegeven worden. Kunst is mooi. Kunst is goed. Kunst helpt de mensheid. Maria Goos is beter dan ‘Oh oh Cherso’. Maar waarom is kunst nou zo belangrijk? Een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw, de Amerikaan Richard Rorty, trachtte dit uit te leggen in zijn klassieke werk ‘Contingency, irony and solidarity’ (1989).

Rorty’s boek gaat in eerste instantie niet zozeer over kunst, maar over een verschuiving binnen het Westerse denken. Rorty wijst op de toevalligheid (‘contingentie’) van onze ideeën en waarden en zet hiermee de kern van de postmoderne filosofie uiteen: het is een illusie dat we kunnen streven naar iets als de Grote Waarheid. Eeuwenlang hebben filosofen gedacht dat we door een bepaalde manier van denken of spreken alles over de wereld zouden kunnen weten. In de Verlichting werd de menselijke rede als belangrijkste middel voor dit doel aangewezen. Nietzsche wees ons er echter in het begin van de twintigste eeuw op dat dit onzinnig is. Volgens deze filosoof is de waarheid niets meer dan ‘een leger metaforen’, oftewel normen en waarden waar we op een bepaald moment toevallig in geloven. In eerste instantie is dit een tamelijk deprimerende gedachte.

Maar Rorty wil niet zeggen dat we de hele dag op onze kamer Friends moeten gaan zitten kijken omdat het leven toch geen zin heeft. Er bestaat namelijk wel zoiets als tijdelijke ‘waarheid’, in de vorm van een afspraak over hoe we in een bepaalde periode spreken en denken. Het feit dat dit vocabulaire veranderlijk en toevallig is, maakt het niet minder waardevol. De waarheid is maakbaar, in plaats van een groot en heilig Einddoel en daardoor zijn er juist veel meer mogelijkheden dan voorheen. Maar wat voor rol hebben die kunstenaars hierbinnen?

Een vocabulaire kan veranderen door een idee van een genie, dat vervolgens langzaam voor de samenleving als geheel als normaal gaat gelden. Zoals Rorty zegt: “Vooruitgang komt voort uit de toevallige samenkomst van een persoonlijke obsessie en een publieke behoefte.” Dit genie is ‘de sterke dichter’. Omdat de waarheid bestaat in het vocabulaire dat we gebruiken, kan hier alleen vooruitgang in geboekt worden doordat er iemand is die met ons woordgebruik experimenteert.

We hebben allemaal een ‘eindvocabulaire’: een verzameling van termen en woorden die de kern van onze identiteit vormen: Nederland, liefde, voetbal, God, creativiteit, whiskey. Voor Rorty is de ideale persoon de ironische mens, die voortdurend twijfelt aan dit eindvocabulaire en zijn contingentie dus erkent. De ironist wantrouwt termen die met hoofdletters geschreven worden en zoekt voortdurend in boeken, andere culturen en medemensen naar manieren om tot nieuwe inzichten te komen. Het lukt slechts een enkeling om dit proces van zelfcreatie te voltooien. Dit zijn dan de mensen die het lukt om ‘een nieuwe taal’ te spreken. Kunstenaars zijn ironisten pur sang.

Maar waarom is het belangrijk dat we onze manier van spreken en denken veranderen? We hebben het toch best goed zo? Volgens Rorty moeten we als mensheid streven naar één doel: het verminderen van wreedheid. Hier is niet een universele reden voor te geven (hier gelooft Rorty immers niet in), maar we voelen allemaal weerzin bij het zien van een marteling op Youtube of het horen van kwetsende spreekkoren vanaf de voetbaltribunes. Het is daarom nastrevenswaardig om deze weerzin te voorkomen en wreedheid uit te bannen. Dit kan door minder te denken in verschillen, maar in overeenkomsten tussen mensen – om het ‘zij’ te verkleinen ten faveure van het ‘wij’. Door verbeeldingskracht kunnen we ons inleven in andere mensen, hun pijn zien en hierdoor zullen we ze zelf minder snel willen kwetsen. Dit is precies het doel van de ironisten, de pioniers van het denken, die voortdurend over de grenzen van hun eigen wereldbeeld kijken.

Rorty vervangt dus ‘de rede’ door ‘de verbeeldingskracht’ als belangrijkste menselijke leidraad. Het zal inmiddels geen verrassing zijn dat volgens Rorty de kunstenaars de rol van pionier vaak op zich nemen. Dit is de reden dat de kunst essentieel is voor de menselijke vooruitgang: door de experimenten van de kunstenaars zal de solidariteit tussen mensen vergroot worden - doordat er steeds minder in termen van ‘de anderen’ gedacht wordt - en zo zal er minder wreedheid in de wereld ontstaan. “Kunst doet ons onszelf opnieuw beschrijven. Daarom hebben de roman, de film en het televisieprogramma langzaam maar zeker de preek en de verhandeling vervangen als de voornaamste dragers van morele verandering en vooruitgang,” zo schrijft hij.

Over de vraag of kunstsubsidies nodig zijn, zou Rorty nog wel wat te zeggen hebben. Hij was een overtuigd liberaal, die geloofde in de kleinst mogelijke overheid. Volgens hem moest de politiek slechts de voorwaarden scheppen voor open en vrije communicatie tussen de mensen in de samenleving door middel van goede opvoeding, persvrijheid, kans op onderwijs en sociale mobiliteit. Bij de manier waarop bepaalde takken van de kunstsector zich afkeren van de samenleving zou hij ook zo zijn twijfels hebben. Want schrijvers, schilders, dichters, filmmakers, muzikanten en theatermakers (en zeker ook filosofen en journalisten) hebben een zeer belangrijke taak: de mensheid van nieuwe inzichten voorzien. Maar het huidige wantrouwen ten opzichte van kunst in Nederland zou Rorty beschouwen als een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Het belang van kunst gaat veel verder dan een uitdrukking als ‘linkse hobby’ of ‘tromboneclubje’ doet lijken.

Dit artikel verscheen eerder in nrc.next

Mail

Rutger Lemm is schrijver, grappenmaker en scenarist. In 2015 verscheen zijn debuut, 'Een grootse mislukking'. Hij is een van de oprichters van Hard//hoofd.

We willen je iets vertellen. Hard//hoofd is al bijna tien jaar een vrijhaven voor jonge en experimentele kunst, journalistiek en literatuur. Een walhalla voor hemelbestormers en constructieve twijfelaars, een speeltuin voor talentvolle dromers en ontheemde jonge honden. Elke dag verschijnen op onze site eigenzinnige artikelen, verhalen, poëzie, kunst, fotografie en illustraties van onze jonge makers. Én onze site is helemaal gratis.

Hoe graag we ook zouden willen; zonder jou kunnen we dit niet blijven doen. We hebben namelijk te weinig inkomsten om dit vol te houden. Met jouw hulp kunnen we de journalistiek, kunst en literatuur van de toekomst mogelijk blijven maken, en zelfs versterken.

Als je ons steunt, dan maken wij jou meteen kunstverzamelaar door je speciaal geselecteerde kunstwerken toe te sturen. Verzamel kunst en help je favoriete tijdschrift het volgende decennium door. We zullen je eeuwig dankbaar zijn. Draag Hard//hoofd een warm hart toe.

Word kunstverzamelaar

Warning: Undefined variable $articleCount in /home/hardhoof/staging.hardhoofd.com/releases/20220310230955/public/content/themes/hardhoofd6/components/ctas/latest-posts.php on line 24
het laatste
10 jaar HH

10 jaar HH

Hard//hoofd is een vrije ruimte voor verbeelding en verhalen. Een niet-commercieel platform waar talent online en offline de ruimte krijgt om te experimenteren en zich te ontwikkelen. Het bestaan van zo’n plek is niet vanzelfsprekend. Sluit je daarom bij ons aan. We zijn bewust gratis toegankelijk en advertentievrij. Wij geloven dat nieuwe makers vooral een... Lees meer

Tip: Kijk slechte televisie

Kijk slechte televisie

'Ik heb afleveringen van The Real Housewives waar Shakespeares beste stukken niet aan kunnen tippen.' Lees meer

 Kamikazeplastics

Kamikazeplastics

Immuuncellen die de minuscule deeltjes onschadelijk proberen te maken, bekopen dat vervolgens met hun eigen leven. Lees meer

Alles vijf sterren: DEZE SERIE IS GEWOON ZO GOED

Het voert te ver om het hele verhaal uit te leggen

Deze week worden we blij van stekjes, een queer Lees meer

Over wulken en burgemeesters 2

Over wulken en burgemeesters

'Een huis is een constructie, maar een huis is ook een gevoel dat gedeeld wordt. Er blijven sporen achter wanneer bewoners sterven. Een huis verandert terwijl het blijft staan.' Lees meer

We laten ons niet sussen 1

We laten ons niet sussen

Twee weken geleden onthaalden politici en de media 2500 protesterende boeren met open armen op het Malieveld. De 35.000 klimaatstakers en de bezorgde burgers van Extinction Rebellion konden rekenen op een stuk minder steun. Wat is er nodig om de urgentie van de klimaatcrisis echt te laten voelen?, vraagt Jarmo Berkhout zich af. De legers... Lees meer

Tip: Leer een ambacht

Leer een ambacht

Nora van Arkel ging spontaan een dag in de leer bij een Berlijnse Meisterbacker. Daar leerde ze minder te denken en meer te doen. Een tip om eens te vragen of iemand je een ambacht wil leren. Lees meer

 Staakt-het-boeren

Staakt-het-boeren

Duizenden boeren toogden naar het Malieveld met hooivork en tractor. Lees meer

Column: September Blues

September Blues

De maand september is weer voorbij en dat betekent voor Trudy afscheid nemen en opnieuw beginnen. Van haar zomerhuisje op het platteland keert ze terug naar het leven in de stad. Lees meer

Filmtrialoog: Manta Ray

Manta Ray

Redacteuren Eva van den Boogaard, Mat Hoogenboom en Oscar Spaans bezochten de bioscoop om het speelfilmdebuut van de Thaise regisseur Phuttiphong Aroonpheng te zien. Het werd een magische ervaring: Manta Ray bleek een even eenvoudige als betoverende vertelling over een voor dood achtergelaten man die door een visser uit de mangrove wordt gered. Mat: Wat... Lees meer

Hard//talk: Bij gelijke geschiktheid tellen kwaliteit en capaciteit net zo goed

Bij gelijke geschiktheid tellen kwaliteit en capaciteit net zo goed

De wereld staat in brand en dat mag niet onbeschreven blijven. In tegenstelling tot Ella Kuijpers ziet Gatool Katawazi er wél het belang van in om voorkeur te geven aan de sollicitant die de diversiteit binnen een organisatie versterkt. Afgelopen zomer schreef Ella Kuijpers een Hard//talk waarin zij pleit tegen positieve discriminatie in sollicitatieprocedures. Juist... Lees meer

Inclusiviteit

Echte inclusiviteit is nog ver weg

Het debat over diversiteit en inclusiviteit in de culturele sector gaat niet ver genoeg. Lees meer

Tip: Geef het voordeel van de twijfel

Geef het voordeel van de twijfel

Redacteur Else Boer schippert tussen cynisme en naïviteit. 'Om naïviteit te vermijden, besloot ik dat cynisme een adequate reactie op de wereld was. Maar het continu bevragen van mensen en hun beweegredenen is vermoeiend.' Lees meer

Alles vijf sterren: 14

Geen douche, geen geloof, geen adem

Deze week worden we blij van een zeiltripje naar het Markermeer, een serie over verkeerd geplaatste bewijslast, en een dansvoorstelling van Arnhemse meisjes. Lees meer

Hard//talk: Greta Thunbergs requiem voor een droom

Greta Thunbergs requiem voor een droom

Thunberg deinst er niet voor terug een onderdeel te worden van haar eigen verhaal. Lees meer

Automatische concepten 26

Over de column (niets dan goeds?)

Iduna schrijft al jaren columns voor Hard//hoofd en vraagt zich af: hoe komt het toch dat ze ergens alsnog verwarde gevoelens heeft bij het fenomeen 'column'? Een overpeinzing die terugvoert naar Iduna's jaren op de universiteit en de twijfel over de plek die ze in mag nemen in de wereld. Lees meer

Het verlies van succes 2

Het verlies van succes

In een tijd waarin het steeds noodzakelijker lijkt te worden om prestaties te etaleren, denkt Mare Groen na over het systeem achter onze opvattingen aangaande succes dan wel mislukking. Ik lig nog steeds op bed en ben de hele dag niet buiten geweest. Het is 20.00 uur. Ik heb afgesproken om naar de film te... Lees meer

Tip: Durf hardop te dromen

Durf hardop te dromen

Rose Doolan vertrok jaren geleden naar San Francisco, met wilde plannen en weinig budget. Lees meer

 De blinddoek komt af

De blinddoek komt af

Vrouwe Justitia heeft haar blinddoek afgenomen. Lees meer

Column: Mammie

Mammie

'Arme mammie, sorry mammie!', hoort Trudy in de wachtkamer van het ziekenhuis. De irritatie die dit oproept komt vanuit een nooit gedichte kloof in het verleden. En dat heeft alles met het woord 'mammie' te maken. Lees meer

De geruchten zijn waar. Lees Hard//hoofd nu ook op papier!

Bestel op tijd je eigen exemplaar van de eerste editie, met als thema: ‘Ik’. We hebben drie covers ontworpen. Kies je favoriet.

Bestellen