Asset 14

    Jens Meijen (1996) is Masterstudent Westerse Literatuur aan de KU Leuven, webredacteur en recensent voor het Vlaamse weekblad Humo, writer in residence voor het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en de Vlaamse Jonge Dichter des Vaderlands.