Asset 14

Dewi de Nijs Bik (1990) was waarschijnlijk een van de weinige baby’s die met een denkrimpel ter wereld kwam. Ze deed de opleiding Proza aan de Schrijversvakschool en de masters Nederlands en Comparative Literature. Ze wandelt graag door Amsterdam. Het zou haar goed doen als ze haar vrienden eens wat vaker opbelde om samen te dansen of muziek te maken.