Bereken de nieuwe prijs van je concertkaartjes op onze BTW-meter en lees een betoog voor het belang kunst." /> Bereken de nieuwe prijs van je concertkaartjes op onze BTW-meter en lees een betoog voor het belang kunst." />
nieuwsbrief
menu Asset 14

De waarde van kunst

Donderdag 18 november stemt de Tweede Kamer over de verhoging van het BTW-tarief voor podiumkunsten. Deze maatregel leverde nogal wat controverse op. Welnu, hieronder kunt u zelf bekijken wat voor gevolgen dit gaat hebben voor u en uw portemonnee. Hardhoofd maakte een BTW-meter voor de nieuwe tax en redacteur Rutger Lemm haalt de filosoof Richard Rorty aan om de waarde van kunst te beargumenteren.

Mail

Als het nu euro kost...

...dan kost het straks ... euro.

Dat is ... meer.

-De organisatie van Lowlands maakte een opvallend fel politiek statement door aan te kondigen dat de kaartjes voor het festival in het geval van een verhoging nog dit jaar in de verkoop gaan. Ze maakten echter een kleine rekenfout: de BTW gaat van 6% naar 19%, maar dit betekent geen prijsstijging van 13%. Het is 11,8% om precies te zijn. (Design: Tijmen Brommet)-

------
Na een slepende formatie van 127 dagen werd dan eindelijk Kabinet Rutte gepresenteerd. Het daarmee gepaard gaande regeerakkoord kende opvallende besluiten op het gebied van immigratie, veiligheid en milieu. Maar de grootste controverse werd veroorzaakt door het voornemen om 200 miljoen op kunst en cultuur te bezuinigen. De PVV’er Sietse Fritsma vatte het standpunt van zijn partij goed samen tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad. „Waarom moet Jan Modaal betalen voor een elitegezelschap dat een tromboneclubje bezoekt?” zei hij over het Residentieorkest. De cultuurwethouders van negen grote steden reageerden met een brief waarin ze waarschuwden dat de maatregelen ‘onherstelbare schade’ zullen opleveren. Tweeduizend mensen protesteerden op het Malieveld en aanstaande zaterdag zal in heel het land de actie “Nederland schreeuwt om cultuur” plaatsvinden, dat al aangekondigd werd met een filmpje waarin allerlei prominenten krijsen om een herwaardering voor kunst.

Het lijkt bij deze kwestie niet zozeer te gaan over de vraag of kunst (deels) door de overheid gefinancierd moet worden of dat deze sector zelfbedruipend zou moeten zijn. Kunstenaars discussiëren onderling al jaren over de spanning tussen kunst en commercie, of goede kunst ook per se geld moet opleveren en wat de rol van subsidies daarin zou moeten zijn. Dat is bij deze protesten niet het belangrijkste punt. De ‘schreeuwen om cultuur’ geven aan dat de kunstenaars en betrokkenen gefrustreerd zijn door het gebrek aan respect voor deze maatschappelijke sector, waarvan de voorgenomen bezuinigingen slechts een symptoom zijn. De protesten zijn gericht tegen een algemeen sentiment, ingezet door de PVV en de notie van ‘linkse hobby’s’, waarbij de waarde van kunst voor de samenleving in zijn algemeenheid in twijfel getrokken wordt. De opmerking van Fritsma is hier de perfecte illustratie van: het hoogdrempelige imago van de kunstsector maakt dat haar bestaansrecht openlijk ter discussie gesteld wordt. Deze ‘kunsthaat’ is wat de verontwaardiging oproept, niet zozeer de bezuinigingen. Kunstenaars worden gewantrouwd en als ‘elitair’ bestempeld. “Maar kunst is immens belangrijk!” roepen de tegenstanders al wekenlang.

Het probleem is dat er bij dit soort gevoelskwesties weinig goede argumenten gegeven worden. Kunst is mooi. Kunst is goed. Kunst helpt de mensheid. Maria Goos is beter dan ‘Oh oh Cherso’. Maar waarom is kunst nou zo belangrijk? Een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw, de Amerikaan Richard Rorty, trachtte dit uit te leggen in zijn klassieke werk ‘Contingency, irony and solidarity’ (1989).

Rorty’s boek gaat in eerste instantie niet zozeer over kunst, maar over een verschuiving binnen het Westerse denken. Rorty wijst op de toevalligheid (‘contingentie’) van onze ideeën en waarden en zet hiermee de kern van de postmoderne filosofie uiteen: het is een illusie dat we kunnen streven naar iets als de Grote Waarheid. Eeuwenlang hebben filosofen gedacht dat we door een bepaalde manier van denken of spreken alles over de wereld zouden kunnen weten. In de Verlichting werd de menselijke rede als belangrijkste middel voor dit doel aangewezen. Nietzsche wees ons er echter in het begin van de twintigste eeuw op dat dit onzinnig is. Volgens deze filosoof is de waarheid niets meer dan ‘een leger metaforen’, oftewel normen en waarden waar we op een bepaald moment toevallig in geloven. In eerste instantie is dit een tamelijk deprimerende gedachte.

Maar Rorty wil niet zeggen dat we de hele dag op onze kamer Friends moeten gaan zitten kijken omdat het leven toch geen zin heeft. Er bestaat namelijk wel zoiets als tijdelijke ‘waarheid’, in de vorm van een afspraak over hoe we in een bepaalde periode spreken en denken. Het feit dat dit vocabulaire veranderlijk en toevallig is, maakt het niet minder waardevol. De waarheid is maakbaar, in plaats van een groot en heilig Einddoel en daardoor zijn er juist veel meer mogelijkheden dan voorheen. Maar wat voor rol hebben die kunstenaars hierbinnen?

Een vocabulaire kan veranderen door een idee van een genie, dat vervolgens langzaam voor de samenleving als geheel als normaal gaat gelden. Zoals Rorty zegt: “Vooruitgang komt voort uit de toevallige samenkomst van een persoonlijke obsessie en een publieke behoefte.” Dit genie is ‘de sterke dichter’. Omdat de waarheid bestaat in het vocabulaire dat we gebruiken, kan hier alleen vooruitgang in geboekt worden doordat er iemand is die met ons woordgebruik experimenteert.

We hebben allemaal een ‘eindvocabulaire’: een verzameling van termen en woorden die de kern van onze identiteit vormen: Nederland, liefde, voetbal, God, creativiteit, whiskey. Voor Rorty is de ideale persoon de ironische mens, die voortdurend twijfelt aan dit eindvocabulaire en zijn contingentie dus erkent. De ironist wantrouwt termen die met hoofdletters geschreven worden en zoekt voortdurend in boeken, andere culturen en medemensen naar manieren om tot nieuwe inzichten te komen. Het lukt slechts een enkeling om dit proces van zelfcreatie te voltooien. Dit zijn dan de mensen die het lukt om ‘een nieuwe taal’ te spreken. Kunstenaars zijn ironisten pur sang.

Maar waarom is het belangrijk dat we onze manier van spreken en denken veranderen? We hebben het toch best goed zo? Volgens Rorty moeten we als mensheid streven naar één doel: het verminderen van wreedheid. Hier is niet een universele reden voor te geven (hier gelooft Rorty immers niet in), maar we voelen allemaal weerzin bij het zien van een marteling op Youtube of het horen van kwetsende spreekkoren vanaf de voetbaltribunes. Het is daarom nastrevenswaardig om deze weerzin te voorkomen en wreedheid uit te bannen. Dit kan door minder te denken in verschillen, maar in overeenkomsten tussen mensen – om het ‘zij’ te verkleinen ten faveure van het ‘wij’. Door verbeeldingskracht kunnen we ons inleven in andere mensen, hun pijn zien en hierdoor zullen we ze zelf minder snel willen kwetsen. Dit is precies het doel van de ironisten, de pioniers van het denken, die voortdurend over de grenzen van hun eigen wereldbeeld kijken.

Rorty vervangt dus ‘de rede’ door ‘de verbeeldingskracht’ als belangrijkste menselijke leidraad. Het zal inmiddels geen verrassing zijn dat volgens Rorty de kunstenaars de rol van pionier vaak op zich nemen. Dit is de reden dat de kunst essentieel is voor de menselijke vooruitgang: door de experimenten van de kunstenaars zal de solidariteit tussen mensen vergroot worden - doordat er steeds minder in termen van ‘de anderen’ gedacht wordt - en zo zal er minder wreedheid in de wereld ontstaan. “Kunst doet ons onszelf opnieuw beschrijven. Daarom hebben de roman, de film en het televisieprogramma langzaam maar zeker de preek en de verhandeling vervangen als de voornaamste dragers van morele verandering en vooruitgang,” zo schrijft hij.

Over de vraag of kunstsubsidies nodig zijn, zou Rorty nog wel wat te zeggen hebben. Hij was een overtuigd liberaal, die geloofde in de kleinst mogelijke overheid. Volgens hem moest de politiek slechts de voorwaarden scheppen voor open en vrije communicatie tussen de mensen in de samenleving door middel van goede opvoeding, persvrijheid, kans op onderwijs en sociale mobiliteit. Bij de manier waarop bepaalde takken van de kunstsector zich afkeren van de samenleving zou hij ook zo zijn twijfels hebben. Want schrijvers, schilders, dichters, filmmakers, muzikanten en theatermakers (en zeker ook filosofen en journalisten) hebben een zeer belangrijke taak: de mensheid van nieuwe inzichten voorzien. Maar het huidige wantrouwen ten opzichte van kunst in Nederland zou Rorty beschouwen als een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Het belang van kunst gaat veel verder dan een uitdrukking als ‘linkse hobby’ of ‘tromboneclubje’ doet lijken.

Dit artikel verscheen eerder in nrc.next

Rutger Lemm is schrijver, grappenmaker en scenarist. In 2015 verscheen zijn debuut, 'Een grootse mislukking'. Hij is een van de oprichters van Hard//hoofd.

Steun ons en word kunstverzamelaar

Hard//hoofd is al bijna tien jaar een vrijhaven voor jonge en experimentele kunst, journalistiek en literatuur. Een walhalla voor hemelbestormers en constructieve twijfelaars, een speeltuin voor talentvolle dromers en ontheemde jonge honden. Elke dag verschijnen op onze site eigenzinnige artikelen, verhalen, poëzie, kunst, fotografie en illustraties van onze jonge makers. Én onze site is helemaal gratis.

Zonder jou kunnen we dit niet blijven doen. Als je ons steunt, dan maken wij jou meteen kunstverzamelaar door je speciaal geselecteerde kunstwerken toe te sturen. Verzamel kunst en help je favoriete tijdschrift het volgende decennium door.

Steun ons
het laatste
Essay: Je bent pas weg als je niet reageert 2

Je bent pas weg als je niet reageert

Moderne communicatie komt met allerhande sociale ongemakken en twijfels. Maarten Buser over nabijheid en afstand en wat Kanye West hiermee te maken heeft. Lees meer

Column: Glitterachtig afscheid

Glitterachtig afscheid

Oud en nieuw doet Iduna Paalman altijd aan glitters en aan afscheid denken. Door die ene oudjaarsavond van 1999. Lees meer

Gedicht: Heilig is de tong waar de waarheid op ligt


Heilig is de tong waar de waarheid op ligt

Yentl van Stokkum brengt in het kader van de Fakeweek een ode aan de tong, die ieder woord kan omkeren tot het klinkt als de waarheid. Lees meer

De noodzaak van het nietsdoen

De noodzaak van het nietsdoen

Koen Schouwenburg schrijft over het schemergebied tussen luieren voor de lol en luieren omdat je niet anders kunt. Proust, Kabouterland, Ottessa Moshfegh en Louis-Ferdinand Céline staan hem bij. Lees meer

Hard//talk: Het beste van 2018

Het beste van 2018

Hard//hoofd zet de tien beste hard//talks van 2018 op een rij. Lees meer

Donkere materie

Marijn van der Leeuw maakte foto's en Selin Kuscu gebruikte die als uitgangspunt voor een kort verhaal. Lees meer

Biechtweek: Kutmus

Kutmus

Als mensen je niet de kans geven om je diepste gevoelens aan hen op te biechten, kun je altijd nog te biecht gaan bij mussen. Een kort verhaal van Wiard van der Kooij. Lees meer

Mag ik even de aandacht

Mag ik even de aandacht?

'Als we onze gestolen momenten willen terugeisen, moeten we eerst erkennen dat de huidige digitale middelen onze vrijheid niet vergroten, maar inperken.' Lees meer

Filmtrialoog: The Disciples – een straatopera

The Disciples – een straatopera

'Een opera maken met twintig daklozen is vragen om problemen.' Onze redacteuren namen de proef op de som. Lees meer

Messy shit 3

Messy shit

Lot Veelenturf veranderde hun naam en begon daarmee een zoektocht naar hun nieuwe stem. De acceptatie van hun flexibele genderidentiteit vereist ook een onbevooroordeeld luisteren van hen omgeving, aan wie Lot zich opnieuw voorstelt. Lees meer

Essay: ‘Dank voor jullie inzet!'

‘Dank voor jullie inzet!'

Mensen willen het liefst werk doen dat in een positieve zin bijdraagt aan het leven van anderen. Maar is dit wel een haalbaar ideaal? Lees meer

 1

Kerstbezoek voor Gavin Marley

Gavin en Susan lopen elkaar jaren na hun middelbareschooltijd weer tegen het lijf. Gavin, die inmiddels steenrijk is, nodigt de dakloze Susan bij hem thuis uit. Lees meer

Gedachtes over het imposter​syndroom

Gedachtes over het imposter​syndroom

Het jaar is bijna voorbij en daarom zet Hard//hoofd de beste stukken van 2018 nog één keer in de schijnwerpers.   Slimme, competente mensen die ervan overtuigd zijn dat ze hun succes niet verdienen. Het komt zo vaak voor dat er een term voor bestaat: het impostersyndroom. In het kader van de Fakeweek een persoonlijke... Lees meer

Tip: Neem je beste vriend(in) mee naar een kerstdiner

Neem je beste vriend(in) mee naar een kerstdiner

In deze laatste tip van 2018 geeft Emma Stomp op de valreep een onmisbaar advies voor de feestdagen. Lees meer

Mentale maandag: kerst 1

All I Want for Christmas

Mentale gezondheid is belangrijk, maar we praten er weinig over. Daarom gidst Nastia Cistakova je in deze tweewekelijkse beeldcolumn langs de taboes, onhandige vragen en ongemakkelijke antwoorden over psychische problemen. Nastia weet hoe het voelt als het er in dat prachtige hoofd van je soms net wat anders aan toegaat dan ‘normaal’, en ze illustreert herkenbare... Lees meer

Willen wonen in een kerstetalage

Willen wonen in een kerstetalage

Ieder jaar met kerst willen we heel veel spullen kopen. Het zijn rekwisieten voor wanneer we ons even de protagonist in een kerstverhaal willen wanen. Maar doen we dit eigenlijk niet het hele jaar? Lees meer

Alles vijf sterren: Amstelveen, een kroeg en klassieke muziek 1

Stoofvlees, heiligen en de liefde

Deze week spraken drie hard//hoofd-redactieleden hun kersttip voor je in. Van stoofvlees, via Nick Cave, naar oude liefde. Lees meer

De komma in mijn komedie

De komma in mijn komedie

'Roken is niks anders dan spelen met de dood', iedereen weet dat het een slecht idee is, maar toch beginnen mensen eraan. Koen Schouwenburg schrijft over de absurditeit van een verslaving en hoe daarmee om te gaan. Lees meer

Hard//talk: Sociaal ondernemers: stop met vliegen afvangen

Sociaal ondernemers: stop met vliegen afvangen

De wereld staat in brand en dat mag niet onbeschreven blijven. Sociaal ondernemen is de beste keuzes maken in een imperfecte wereld. Stop daarom met elkaar afvallen, vorm samen een front, en focus op de positive impact van duurzame innovatie, betoogt Dylan Meert. Het wordt tijd dat duurzame, eerlijke en sociale initiatieven ophouden met elkaars... Lees meer

Column: Skaten is overleven

Olympisch gezien

Iduna Paalman wil nét naar bed gaan als haar broertje belt. Met gewéldig nieuws. Lees meer

Steun ons en word kunstverzamelaar
Hardhoofd vecht voor de vrijheid van jonge makers om te kunnen maken wat ze willen. Word nu kunstverzamelaar en ontvang de interessantste Hard//hoofd kunstwerken.

Steun ons vanaf €5